Trung tâm VietED

1. Giới thiệu chung:

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (gọi tắt VietED) là một tổ chức khoa học công nghệ và phát triển cộng đồng được thành lập ngày 09/08/2010 theo quyết định số 364 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định của chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002. Trung tâm được Bộ khoa học & Công nghệ cấp giấy phép số A-952, ngày 10 tháng 01 năm 2011.

Tên đăng ký: Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt
Tên  tiếng Anh: Centre of Viet Rural Enterprise Development
Tên viết tắt: VietED
Địa chỉ: Tòa Nhà Đoàn Gia Minh, số 8/31 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Đại diện pháp lý Bà: Đinh Thị Ánh Tuyết                    Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc
Điện thoại 04.3 629 1101
Fax: 04.3 629 1101
Email: info@vieted.com.vn hoặc tuyetda@vieted.com.vn
Website: www.vieted.com.vn

Trung tâm VietED là một trong những tổ chức có uy tín hàng đầu trong cả nước về tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, dịch vụ tài chính vi mô, phát triển kỹ năng kinh doanh, phát triển thương hiệu và kết nối thị trường, đào tạo nâng cao nhận thức của người dân vùng kinh tế khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Với địa bàn hoạt động toàn quốc, Trung tâm VietED có chức năng tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực năng lực của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vi mô và nhỏ tại nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững. VietED trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ như sau:

 • Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế vi mô, tài chính, kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật khuyến nông, phân bón, thổ nhưỡng.
 • Thực nghiệm, đánh giá và nhân rộng các mô hình mang tính bền vững trong lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển nông nghiệp như tạo sinh kế mới, phát triển kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ tài chính, kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và thủ công mỹ nghệ.
 • Dịch vụ KH&CN: Cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp; Ðào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một số hoạt động được cụ thể như sau:

 • Điều tra, khảo sát đánh giá: Nghiên cứu thị trường, chuỗi giá trị, điều tra xã hội học, tư vấn các vấn đề có liên quan đến tham vấn cộng đồng .vv..
 • Đào tạo: Biên soạn tài liệu giảng dạy, Đào tạo nâng cao năng lực thể chế, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo về xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu, các dịch vụ đào tạo doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin: Cung cấp bản tin pháp luật định kỳ cho các tổ chức, doanh nghiệp. Phân tích và cung cấp văn bản theo chủ đề, lĩnh vực và yêu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ và tư vấn quản trị và phát triển thương hiệu, đặc biệt là dịch vụ chuyên biệt về bảo hộ, quản lý và khai thác thương hiệu dùng cho đặc sản địa phương:
  • Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, số liệu phục vụ việc đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
  • Đánh giá, phân tích tính đặc thù của sản phẩm để quyết định việc bảo hộ hay không bảo hộ cho đặc sản địa phương;
  • Thành lập và tư vấn hoạt động các tổ chức tập thể của cộng đồng phục vụ việc đăng ký thương hiệu;
  • Xây dựng hồ sơ, nộp và theo đuổi hồ sơ đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
  • Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức và các văn bản pháp lý phục vụ việc quản lý, sử dụng và khai thác thương mại của thương hiệu đặc sản địa phương;
  • Đào tạo tập huấn cho tổ chức tập thể, các hộ gia đình, cá nhân khu vực có đặc sản địa phương về vai trò, tầm quan trọng, bảo hộ và quản lý thương hiệu đặc sản địa phương;
  • Liên kết ngành hàng, kết nối thị trường cho các sản phẩm được bảo hộ thương hiệu.

VietED cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn đa dạng, toàn diện nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động và phát triển của khách hàng. Chúng tôi tự hào về số lượng khách hàng truyền thống đã đạt được, cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao mà khách hàng đã dành cho chúng tôi. Hệ thống khách hàng chính của chúng tôi là các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức đào tạo trong nước cũng như quốc tế. Thời gian gần đây chúng tôi đã thực hiện nhiều gói tư vấn trong lĩnh vực thủy sản, xây dựng, lao động, đào tạo quản lý, đầu tư, thuế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động “Tài chính Vi mô” và lĩnh vực về “Sở Hữu trí tuệ” đây được coi là những lĩnh vực thế mạnh của Trung tâm.

www.vieted.com.vn