Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần D&T Plus Việt Nam tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực kỹ năng quản lý và chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vùng nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững. Công ty D&T Plus tập trung vào 04 lĩnh vực chính:

 • Tư vấn phát triển cộng đồng, tập trung lĩnh vực kết nối cơ hội tài chính, kiến thức, thị trường và công nghệ thông tin
 • Dịch vụ thương mại tập trung các kênh phân phối sẵn có
 • Hoạt động đầu tư, tập trung lĩnh vực tài chính và xây dựng
 • Tự động hóa, cơ khí và môi trường
 • Dịch vụ KH&CN: Cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp; Ðào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Các hoạt động được cụ thể hóa như sau:

Điều tra, khảo sát đánh giá (Tổ chức Thành viên: Trung tâm VietED)

 • Nghiên cứu thị trường;
 • Nghiên cứu chuỗi giá trị;
 • Điều tra xã hội học;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan đến tham vấn cộng đồng

Đào tạo (Tổ chức thành viên: Trung tâm VietED)

 • Biên soạn tài liệu giảng dạy;
 • Đào tạo nâng cao năng lực thể chế;
 • Đào tạo nâng cao năng lực quản lý;
 • Đào tạo về xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu;
 • Các dịch vụ đào tạo doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin

 • Cung cấp bản tin pháp luật định kỳ cho các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Phân tích và cung cấp văn bản theo chủ đề;
 • Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin theo yêu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cung cấp, phân tích hệ thống văn bản theo từng lĩnh vực.

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ và tư vấn quản trị và phát triển Thương hiệu, đặc biệt là dịch vụ chuyên biệt về bảo hộ, quản lý và khai thác thương hiệu dùng cho đặc sản địa phương

 • Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, số liệu phục vụ việc đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Đánh giá, phân tích tính đặc thù của sản phẩm để quyết định việc bảo hộ hay không bảo hộ cho đặc sản địa phương;
 • Thành lập và tư vấn hoạt động các tổ chức tập thể của cộng đồng phục vụ việc đăng ký thương hiệu;
 • Xây dựng hồ sơ, nộp và theo đuổi hồ sơ đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức và các văn bản pháp lý phục vụ việc quản lý, sử dụng và khai thác thương mại của thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Đào tạo tập huấn cho tổ chức tập thể, các hộ gia đình, cá nhân khu vực có đặc sản địa phương về vai trò, tầm quan trọng, bảo hộ và quản lý thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Tư vấn liên kết ngành hàng, kết nối thị trường cho các sản phẩm được bảo hộ thương hiệu

D&T Plus Việt Nam cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn đa dạng và toàn diện nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động và phát triển của khách hàng. Chúng tôi tự hào về số lượng khách hàng truyền thống đã đạt được, cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao mà khách hàng đã dành cho chúng tôi. Hệ thống khách hàng chính của chúng tôi là các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức đào tạo trong nước cũng như quốc tế. Thời gian gần đây chúng tôi đã thực hiện nhiều gói tư vấn trong lĩnh vực thủy sản, xây dựng, lao động, đào tạo quản lý, đầu tư, thuế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động “Kết nối Thương mại” và lĩnh vực về “Sở Hữu trí tuệ” đây được coi là những lĩnh vực thế mạnh của Công ty.