Trung tâm VietED

Quỹ VietED

Liên hệ

Giới thiệu

1. Giới thiệu Chung

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (gọi tắt là Trung tâm VietEDlà một tổ chức khoa học công nghệ và phát triển cộng đồng được thành lập ngày 09/08/2010 theo quyết định số364 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định của chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002. Trung tâm được Bộ khoa học Công cấp phép số theo số A-952, ngày 10 tháng 01 năm 2011. Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt có chức năng tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực kỹ năng quản lý và chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vi mô và nhỏ tại nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững. Trung tâm trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ như sau:

–          Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế vi mô, tài chính, kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật khuyến nông, phân bón, thổ nhưỡng;

–          Thực nghiệm, đánh giá và nhân rộng các mô hình mang tính bền vững trong lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển nông nghiệp như tạo sinh kế mới, phát triển kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ tài chính, kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và thủ công mỹ nghệ;

–          Dịch vụ KH&CN: Cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đinh và doanh nghiệp. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

–          Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Tầm nhìn, Sứ mệnh và Văn hóa tổ chức của VietED

Tầm nhìn: “Trung tâm VietED hoạt động vì một xã hội Việt Nam không còn người nghèo”.

Sứ mệnh: VietED cam kết trở thành 1 trường nghiên cứu và ứng dụng cộng đồng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính vi mô và phát triển kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vi mô, trọng tâm vùng nông thôn và thiệt thòi một cách phù hợp và hiệu quả.”

Trung tâm VietED luôn coi trọng nhân viên và khách hàng, luôn hướng tới sự trung thực và

minh bạch, hiệu quả và năng suất cao. Thông tin thường xuyên được trao đổi hai chiều, nhằm không ngừng cải tiến và phát triển bền vững. Trung tâm trọng tâm vào 5 chỉ tiêu văn hóa chính: “Minh bạch, Hiệu quả, Định hướng khách hàng, Sáng tạo, và Làm việc theo nhóm”.