Mô hình Tài chính Vi mô Trách nhiệm Xã hội – MF4SR

Posted on Leave a commentPosted in Tài chính Vi mô

Tài chính vi mô là hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng giúp cho người có thu nhập thấp tiếp cận được những dịch vụ tín dụng, tiết kiệm chính thức một cách thuận tiện. Hoạt động này có phương pháp hoàn toàn khác so với cách cho vay truyền thống đã được phát […]

Tài sản Trí tuệ – Nhãn hiệu Chứng nhận

Posted on Leave a commentPosted in Chuỗi giá trị

Nhãn hiệu chứng nhận khi gắn lên hàng hóa/dịch vụ là dấu hiệu khẳng định và cam kết về chất lượng hàng hóa/dịch vụ. Điều này góp phần nâng cao uy tín, giá trị của hàng hóa/dịch vụ đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn hàng hóa/dịch vụ. Tuy nhiên, […]

Tài sản Trí tuệ – Nhãn hiệu Tập thể

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Collective marks are marks used to distinguish goods or services of the organization’s members are owners of the trademark goods and services of organizations and individuals that are not members of the organization that. Collective mark with many outstanding features and is suitable for many local units in its current condition as : Registration can […]

Kinh nghiệm Xây dựng – Quản lý và Phát triển Nhãn hiệu cho các sản phẩm

Posted on Leave a commentPosted in Chuỗi giá trị

I. Các vấn đề chung về nhãn hiệu tập thể – NHTT, nhãn hiệu chứng nhận – NHCN Nhãn hiệu tập thể là gì? Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch […]